شماره حساب ها
All for Joomla All for Webmasters

شماره حساب ها و اطلاعات پرداخت

اطلاعات پرداخت را از طریق گزینه ثبت فیش ارسال کنید

 کلیه حساب ها به نام امیر حسین قربانزاده می باشد

 

بانک : ملي
شماره کارت : 6037991825328499
شماره حساب : 0303724826009
شماره شبا :  IR26 0170 0000 0030 3724 8260 09
درگاه پرداخت اينترنتي بانک ملی : کلیک کنید

 

 بانک : تجارت
شماره کارت : 6273533130382127
شماره حساب : 8328560195
شماره شبا : IR950180000000008328560195
درگاه پرداخت اينترنتي بانک تجارت : کلیک کنید

 

بانک : ملت
شماره کارت : 6104337929347928
شماره حساب : 4114323203
شماره شبا : IR120120010000004114323203
درگاه پرداخت اينترنتي بانک ملت : -------

 

بانک : سپه
شماره کارت : -----------------------------------
شماره حساب : 1071300976404
شماره شبا : IR460150000001071300976404
درگاه پرداخت اينترنتي بانک سپه : -------

 

 

 کلیه حساب ها به نام امیر حسین قربانزاده می باشد

Save

Save