قیمت طراحی لوگو
All for Joomla All for Webmasters

قیمت طراحی لوگو

   • پنل A

   • 40 تا 45 هزار تومان

   • یک تا دو روز

    1 پیش طرح

    سایز و فرمت های مختلف

     • دو تغییر رایگان

    20 هزار تومان پیش پرداخت

   • سفارش طراحی
   • پنل B

   • 50 تا 70 هزار تومان

   • دو تا سه روز

    2 پیش طرح

    سایز و فرمت های مختلف

    پنج تغییر رایگان

    40 هزار تومان پیش پرداخت

   • سفارش طراحی
  • پنل C

  • 120 تا 150 هزار تومان

  • سه تا چهار روز

   3 پیش طرح

   سایز و فرمت های مختلف

   تغییرات نامحدود

   70 هزارتومان پیش پرداخت

  • سفارش طراحی
  • پنل D

  • 450 تا 500 هزار تومان

  • هشت تا ده روز

   12 پیش طرح

   سایز و فرمت های مختلف

   تغییرات نامحدود

   300 هزار تومان پیش پرداخت

  • سفارش طراحی