طراحی لوگو و مهر شرکت پیمانکاری سازه نصر زاگرس
All for Joomla All for Webmasters

طراحی لوگو و مهر شرکت پیمانکاری سازه نصر زاگرس

طراحی لوگو و مهر شرکت پیمانکاری و ساختمانی سازه نصر زاگرس واقع در استان کرمانشاه به لوگو آنلاین واگذار شد. در طراحی لوگو این شرکت از کل عبارت های استفاده شده در نام به صورت تصویری استفاده شده است تصویر ساختمان ، رشته کوه و کلمه نصر که به درخواست کارفرما از این کلمه نصر به این شکل در وسط لوگو استفاده شده است ، نمای کلی این طرح طوری طراحی شده است که به راحتی بتوان به صورت مهر آن را استفاده کرد در زیر استفاده این لوگو در روی چوب کاغذ و مهر را می توانید مشاهده کنید

طراحی لوگو و مهر شرکت پیمانکاری سازه نصر

لوگو و مهر شرکت استفاده شده روی مقوا

لوگو پیمانکاری

طرح مهر شرکت ساختمانی سازه نصر کرمانشاه

طراحی مهرشرکت بازرگانی

لوگو شرکت پیمانکاری سازه نصر زاگرس روی چوب

طراحی لوگو شرکت ساختمانی و راهسازی پایه تحلیل پی

طراحی آرم شرکت ساختمانی هفت حصار پردیس

طراحی لوگو شرکت ساختمانی آرتین پی

طراحی لوگو شرکت ساختمانی ارشد عمران

طراحی لوگو شرکت ساختمانی المان طرح

تعدادی از نمونه کارهای شرکتی

برای مشاهده همه نمونه کارها از منوی بالای سایت اقدام نمایید